Entrades

S'estan mostrant les entrades d'aquesta data: octubre, 2016

Criteris d'avaluació de la matèria de Grec Curs 2018-19

SEMINARI DE CLÀSSIQUES

CRITERIS D'AVALUACIÓ GREC 1r i 2n de Batxillerat
Aquests criteris d'avaluació són provisionals pendents de veure com s'implementa el nou decret d'avaluació que afecta l'avaluació final.

Els criteris d'avaluació de la matèria de GREC a primer i a segon de Batxillerat figuran a la programació del curs 2018-19

La qualificació de cada avaluació vindrà determinada per:

- un 70% a partir de les proves objectives fetes a classe , més - un 30% a partir de les fitxes , treballs i deures fets a casa.

Cada setmana hi haurà deures o fitxes que s'hauran de lliurar un dia concret.

La suma de totes les notes de la feina feta a casa determinarà el 30% de la nota de cada avaluació. D'aquesta forma es vol potenciar el treball autònom diari, i quantificar el progrès de l'alumnat.

- A primer de batxilleratel treball fet a casa és més dirigit, és a dir, han de omplir gairebé setmanalment una fitxa amb el material de suport del seu llibre de text, o amb…

Criteris d'avaluació de Llatí curs 2018-19