Entrades

Criteris avaluació 20-21 Confinat

Imatge
Criteris d'avaluació 20-21 CONFINATEn cas de confinament, les assignatures del departament de clàssiques, Cultura Clàssica, Llatí de 4t d'ESO i Llatí i Grec de batxillerat, seguiran els següents criteris d'avaluació:
ESO i BATXILLERAT

- 20% Assistència virtual: És obligada l'assistència a les classes i sessions virtuals, així com tenir les eines adequades de comunicació (web cam i micròfon) per una participació activa.
- 40% Tasques: A través del moodle s'enviaran tasques i activitats que s'hauran de retornar en el termini establert.
- 40% Exàmens

RECUPERACIONS
- Les recuperacions seguiran el calendari marcat pel centre.

Programació Llatí, 4t ESO

Optativa Cultura Clàssica 3r. ESO

Optativa 3r ESO de CULTURA CLÀSSICA Per accedir a la programació clica al següent enllaç:
https://drive.google.com/file/d/1VotRgAJbhHr51Tr0Wu6KWJLuQa2IfQsa/view?usp=sharing

1r i 2n de Batxillerat, Criteris d'avaluació

1r i 2n de Batxillerat

·Els criteris d’avaluació de la matèria de LLATÍ a primer i segon de Batxillerat figuren a la programació del curs 2020-21. ·La qualificació de cada avaluació vindrà determinada per:

       A primer de Batxillerat el bloc de morfologia, lèxic i traducció de textos val un  50% de la nota. Un 30% el bloc de cultura, civilització i història de Roma. ·A segon de Batxillerat el bloc de llengua (sintaxi i traducció de textos) val un 50% de la nota. El bloc de literatura, lectures obligades i patrimoni arqueològic un 30%.
Es tindrà en compte, especialment a l'hora de donar la nota d'avaluació, la feina diària a classe i a casa, l'interès i la motivació.(20%) ·Es faran un mínim de dues proves cada avaluació de morfosintaxi, lèxic i traducció. Els blocs de cultura, història i literatura també s’avaluaran en diverses proves. · · L'avaluació és contínua al llarg del curs, per la qual cosa si un alumne té una avaluació suspesa i aprova la següent li queda automàtica…

Programació Llatí, 1r i 2n Batxillerat

Per accedir a la programació clica al link:

Programació 1r i 2n

Programació Grec, 1r i 2n batxillerat

Per accedir a la programació clica al link:Programació Grec

Cavete, discipuli!

Imatge