Entrades

Criteris avaluació 20-21 Confinat

Imatge
Criteris d'avaluació 20-21 CONFINAT En cas de confinament, les assignatures del departament de clàssiques, Cultura Clàssica, Llatí de 4t d'ESO i Llatí i Grec de batxillerat, seguiran els següents criteris d'avaluació: ESO i BATXILLERAT - 20% Assistència virtual : És obligada l'assistència a les classes i sessions virtuals, així com tenir les eines adequades de comunicació (web cam i micròfon) per una participació activa. - 40% Tasques: A través del moodle s'enviaran tasques i activitats que s'hauran de retornar en el termini establert. - 40% Exàmens RECUPERACIONS - Les recuperacions seguiran el calendari marcat pel centre.

Programació Llatí, 4t ESO

Per accedir a la programació clica al link: https://drive.google.com/file/d/1oRPZl5dsxNRatznUcwftEzfOVDEs-dn9/view?usp=sharing

Optativa Cultura Clàssica 3r. ESO

Optativa 3r ESO de CULTURA CLÀSSICA Per accedir a la programació clica al següent enllaç: https://drive.google.com/file/d/1VotRgAJbhHr51Tr0Wu6KWJLuQa2IfQsa/view?usp=sharing

1r i 2n de Batxillerat, Criteris d'avaluació

1r i 2n de Batxillerat ·          Els criteris d’avaluació de la matèria de LLATÍ a primer i segon de Batxillerat figuren a la programació del curs 2020-21. ·          La qualificació de cada avaluació vindrà determinada per:                  A primer de Batxillerat el bloc de morfologia, lèxic i traducció de textos val un  50% de la nota. Un 30% el bloc de cultura, civilització i història de Roma. ·          A segon de Batxillerat el bloc de llengua (sintaxi i traducció de textos) val un 50% de la nota. El bloc de literatura, lectures obligades i patrimoni arqueològic un 30%.       Es tindrà en compte, especialment a l'hora de donar la nota d'avaluació, la feina diària a classe i a casa, l'interès i la motivació.(20%) ·          Es faran un mínim de dues proves cada avaluació de morfosintaxi, lèxic i traducció. Els blocs de cultura, història i literatura també s’avaluaran en diverses proves. ·          ·           L'avaluació és contínua al llarg del cu

Programació Llatí, 1r i 2n Batxillerat

Per accedir a la programació clica al link: Programació 1r i 2n

Programació Grec, 1r i 2n batxillerat

Per accedir a la programació clica al link: Programació Grec

Cavete, discipuli!

Imatge