Entrades

S'estan mostrant les entrades d'aquesta data: octubre, 2016

Criteris d'avaluació, Grec

SEMINARI DE CLÀSSIQUES CRITERIS D'AVALUACIÓ GREC 1r i 2n de Batxillerat Aquests criteris d'avaluació són provisionals pendents de veure com s'implementa el nou decret d'avaluació que afecta l'avaluació final. Els criteris d'avaluació de la matèria de GREC a primer i a segon de Batxillerat figuren a la programació del curs 2020-21 La qualificació de cada avaluació vindrà determinada per: - un 70% a partir de les proves objectives fetes a classe , més - un 30% a partir de les fitxes , treballs i deures fets a casa. Cada setmana hi haurà deures o fitxes que s'hauran de lliurar un dia concret. La suma de totes les notes de la feina feta a casa determinarà el 30% de la nota de cada avaluació. D'aquesta forma es vol potenciar el treball autònom diari, i quantificar el progrès de l'alumnat. - A primer de batxillerat el treball fet a casa és més dirigit, és a dir, han de omplir gairebé setmanalment una fitxa amb el ma