Entrades

S'estan mostrant les entrades d'aquesta data: 2019

1r i 2n de Batxillerat, Criteris d'avaluació

Aquests criteris d'avaluació són provisionals pendents de veure com s'implementa el nou decret d'avaluació que afecta l'avaluació final.
1r i 2n de Batxillerat

·Els criteris d’avaluació de la matèria de LLATÍ a primer i segon de Batxillerat figuren a la programació del curs 2019-20. ·La qualificació de cada avaluació vindrà determinada per:

       A primer de Batxillerat el bloc de morfologia, lèxic i traducció de textos val un  50% de la nota. Un 30% el bloc de cultura, civilització i història de Roma. ·A segon de Batxillerat el bloc de llengua (sintaxi i traducció de textos) val un 50% de la nota. El bloc de literatura, lectures obligades i patrimoni arqueològic un 30%.
Es tindrà en compte, especialment a l'hora de donar la nota d'avaluació, la feina diària a classe i a casa, l'interès i la motivació.(20%) ·Es faran un mínim de dues proves cada avaluació de morfosintaxi, lèxic i traducció. Els blocs de cultura, història i literatura també s’avaluaran en divers…